ضرورت ارائه طرح «وکیل خانواده»/ نهاد جذب وکیل تجمیع شود

ضرورت ارائه طرح «وکیل خانواده»/ نهاد جذب وکیل تجمیع شود

معاون حقوقی قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت تجمیع دو نهاد جذب کننده وکیل، گفت: نهاد جذب وکیل باید تجمیع و یکی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خداییان در همایش «نقش و تاثیر مرکز امور وکلا و مشاوران قضایی» گفت: در رسیدگی به برخی جرائم از جمله رسیدگی به جرایم اطفال، حضور وکیل الزامی است.

وی با بیان اینکه حضور وکیل یکی از ارکان مهم دادرسی منصفانه است، گفت: حضور وکیل آثار متفاوتی از جمله جلوگیری از افزایش ورودی به دادگاه ها دارد.بسیاری از اختلافات در همان دفتر وکالت مختومه می شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه قاضی برای رسیدگی به جلسه محاکمه نیاز به مطالعه دارد، گفت: یکی دیگر از آثار حصور وکیل، تسریع در فرآیند رسیدگی است.

خداییان افزود: اقناع افکار عمومی از آثار حضور وکیل در جریان رسیدگی به پرونده است. حضور وکیل باعث می شود که مستندات پرونده گردآوری و محفوظ بماند.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه نمی خواهد استقلال وکلا را از بین ببرد، گفت: تامین استقلال به معنای عدم نظارت نیست. صرفا مرجع نظارتی، مرجع انتخاباتی نیست. استقلال اصلی در استقلال در اظهار نظر است. پشتوانه قانونی مهم ترین عنصر در تامین استقلال قاضی است.

وی افزود: در ماده واحد قانونی آمده است که وکیل در حین وکالت باید از مصونیت شغلی برخودار باشد. در برخی موارد وکیل روبروی دولت و اهرم قدرت قرار می گیرد.

خداییان تاکید کرد: انتخاب افراد اصلح و سالم به عنوان وکیل بسیار مهم است.

وی در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت گفت: قوه قضائیه بر اسای یکی بندهای حاکم بر برنامه ششم اقدام به تهیه این لایحه کرد.

در برنامه پنجم تکلیف شد در سال عمل برنامه لایحه را تهیه کند و این تکلیف از سوی مجلس برای قوه قضائیه تعیین شد.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه در حوزه وکالت با نقص قوانین مواجه هستیم، گفت: باید لایحه جامع در این خصوص وجود داشته باشد. نهاد وکالت باید تجمیع شود چرا که دو نهادی که اکنون جذب وکیل می کنند همدیگر را قبول ندارند. بحث نهادینه ساختن تجمیع وکالت باید انجلم شود.

وی با اشاره به اینکه هر خانواده باید یک وکیل داشته باشد،گفت: اکنون طرح پزشک خانواده مطرح است، چه اشکالی دارد خانواده ها وکیل داشته باشند؟

خداییان افزود: در برنامه ششم توسعه بند د ماده ۱۳۳ آمده است که مرکز امور وکلا و کارشناسان مکلفند ۳۰ درصد جذب خود را به ایثارگران اختصاص دهد و با این بند موضوع زمان دار بودن ماده ۱۸۷تایید شده است و مرکز مشاورات قوه قضائیه می تواند اقدام به جذب وکیل کند.