سیامک رفعتی معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از پیگیری دادخواست‌های تجدیدنظرخواهی در دفاتر الکترونیک قضایی خبر داد و گفت:

سیامک رفعتی معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از پیگیری دادخواست‌های تجدیدنظرخواهی در دفاتر الکترونیک قضایی خبر داد و گفت: با توجه به نصب دستگاه‌های کارت خوان جدید در کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ثبت دادخواست‌های تجدیدنظرخواهی از چهارشنبه ۱۱ اسفندماه) در دفاتر خدمت الکترونیک قضایی سراسر کشور قابل طرح و پیگیری است.
منبع خبرگزاری میزان