دادفر در یک نگاه

گروه علمی حقوقی دادگستران فرهیخته -دادفر-گروهی است مستقل و‍‍‍‍پیشرو متشکل از نخبگان حقوق شامل رتبه های برتر دکترای حقوق در گرایشهای مختلف که همگی دارای سوابق عملی اجرایی قضاوت -وکالت -تدریس در دانشگاه -مولف و پژوهشگرمیباشند وهدف خود راارتقای استانداردهای آموزش حقوق وبالابردن سطح کیفی آموزش حقوق در بین دانش پژوهان این رشته واستفاده از محتوای علمی باسطح مطلوب جهت گسترش دانش حقوق قرارداده است.